Novice

Povabljeni na občni zbor društva

VABILO

Vabimo Vas na občni zbor Turističnega društva Vinoreja Šmarje, ki bo v soboto, 4. 2. 2012, ob 19. uri v krajevni dvorani v Šmarjah.

Predlog dnevnega reda:
1.    Odprtje občnega zbora
2.    Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, verifikacijske komisije)
3.    Dopolnitev statuta TD Vinoreja Šmarje
4.    Poročilo predsednika društva
5.    Poročilo blagajničarke društva
6.    Poročilo nadzornega odbora društva
7.    Plan dela 2012
8.    Razno

Polnoletne člane in članice prosimo, da na občnem zboru poravnajo letno članarino za leto 2012 v višini sedem evrov.
Po občnem zboru sledi družabno srečanje. Prisrčno vabljeni vsi člani in članice ter vsi, ki bi to radi postali!