O NAŠIH KRAJIH

Školj

Vzpetina Školj daje s svojimi 418-imi metri višine varno zavetje Šmarjam. V jasnem vremenu je od tu razgled od Triglava pa do morja. Posebej se odpira pogled na Vipavsko dolino in Goriško ter na Kras. Od tod se posebej lepo vidi tudi značilna pozidava strnjenega dela vasi Šmarje, ki je zidan v krogu okrog cerkve.

Školj je bil zaradi višine in dobrega razgleda med drugo svetovno vojno pomembna strateška točka. Po kapitulaciji Italije so imeli mladinci in mladinke tod izvidniško stražo, ki je pravočasno napovedala gibanje Nemcev po Vipavski dolini in po poti med Branikom, oziroma tedanjim Rihemberkom in Štanjelom in tako rešila marsikatero življenje.

Na pobočju Školja, pod vrhom je še vedno ohranjen bunker, ki so ga uporabljali v času vojne. Med potjo po vrhu grebena Školja boste lahko opazili še nekaj zanimivosti. Najprej boste na desno pod potjo videli majhen raven travnik, kjer je bila nekoč manjša njiva, v katero so sadili »zelje« in še danes znajo lastniki parcele povedati, da se tam pravi »vrtiček«. Seveda so na taki višini preprečili, da bi jim slana pobrala pridelek.

Druga naravna zanimivost pa je star hrast s tremi debli. Školj je priljubljeno zbirališče pohodnikov iz Zgornje Vipavske doline, da je oddih po vzponu še prijetnejši, smo člani Turističnega društva Vinoreja Šmarje v letu 2010 na vrhu Školja postavili novo mizo in klopi.