Novice

Letni občni zbor društva

VABILO

Vabimo Vas na letni občni zbor Turističnega društva Vinoreja Šmarje, ki bo v soboto, 2. 3. 2013, ob 19. uri na Jakulinih v Krapeževi kleti.

Predlog dnevnega reda:

  1. Odprtje občnega zbora
  2. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, verifikacijske komisije)
  3. Poročilo predsednika društva
  4. Poročilo blagajničarke društva
  5. Poročilo nadzornega odbora društva
  6. Volitve organov društva
  7. Plan dela 2013
  8. Razno

Polnoletne člane in članice prosimo, da na občnem zboru poravnajo letno članarino za leto 2013 v višini sedem evrov.
Po občnem zboru sledi družabno srečanje. Prisrčno vabljeni vsi člani in članice ter vsi, ki bi to radi postali!