Novice

Vabilo na občni zbor društva

VABILO

Vabimo Vas na letni občni zbor Turističnega društva Vinoreja Šmarje,

ki bo v soboto, 15. 2. 2014, ob 19. uri v gasilski dvorani v Šmarjah.

Predlog dnevnega reda:

  1. Odprtje občnega zbora
  2. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, verifikacijske komisije)
  3. Poročilo predsednika društva
  4. Poročilo blagajničarke društva
  5. Poročilo nadzornega odbora društva
  6. Plan dela 2013
  7. Razno

 

Polnoletne člane in članice prosimo, da na občnem zboru poravnajo letno članarino za leto 2014 v višini 7 €.

                  Po občnem zboru sledi družabno srečanje. Prisrčno vabljeni vsi člani in članice ter vsi, ki bi to radi postali!