O NAŠIH KRAJIH

Šmarje na Vipavskem

Šmarje so gručasta vas, ki je bila zgrajena v krogu okrog vaške cerkve, ki so jo zgradili leta 1620. Šmarje imajo okrog 140 prebivalcev, k njej pa sodijo še zaselki Hrastje, Potok in Jakulini. Krajevno skupnost Šmarje sestavljata še vasi Vrtovče in Zavino. Skozi Šmarje vodi pot, ki je bila nekoč glavna prometnica med Zgornjo Vipavsko dolino in Trstom. Naši predniki so to izkoristili za prodajo živine, vinske posode ter drugega blaga na sejmih, ki so jih tu prirejali kar trikrat na leto.

Jedro naselja Šmarje je spomeniško zaščiteno in sestavljeno iz baročne cerkve Marijinega imena ter ozkih gas, ki obkrožajo cerkev. Tukajšnja prvotna cerkev je bila zgrajena leta 1425 in leta 1620 razširjena. Ob razširitvi so iz prvotne cerkve naredili stransko kapelo, posvečeno sveti Luciji. V Šmarjah je duhovnija od leta 1630, župnija pa od leta 1867. Vsi oltarji v cerkvi so iz marmorja, umetniško izdelani v baročnem slogu. Zvonik, ki je bil pri stari cerkvi postavljen zunaj poslopja, je pri novi cerkvi znotraj ladje. Ob straneh glavnega oltarja sta kipa sv. Janeza Krstnika in sv. Roka. Ob straneh oltarja v stranski kapeli pa kipa sv. Barbare in sv. Agate. Oltarne slike so risane na platnu, izdelal jih je umetnik Kobau. Na stropu so freske slikarja Simona Ogrina iz leta 1883, ki so bile pred nekaj leti obnovljene. Na koru cerkve so stare pnevmatične orgle iz leta 1888, ki sta jih izdelala brata Zupan iz Kamne Gorice. Tudi te so bile pred nekaj leti temeljito obnovljene.

Naselje Šmarje se po dosegljivih pisnih virih prvič omenja leta 1240, o čemer priča zapis, da so kmetije okoli Šmarij sodile pod okrilje samostana Možac v Reziji. Vas so leta 1621 preimenovali iz Bainštegen v Šmarje. Že nemško ime, torej vinske stopnice, nam priča o pomenu vinogradništva in vinarstva za te kraje. Naši griči so bili že od nekdaj posejani z vinogradi, domače prebivalstvo pa odvisno od prodaje vina. Vas je sicer sodila pod oblast grofov Rihemberškega gradu, gospodarsko pa so bili močno navezani na Trst, kamor so prodajali vino in živino. Vas je bila izredno gospodarsko samostojna med letoma 1850 in 1927, ko je bila tu samostojna občina, svoj prvi vodovod pa so v vasi dobili tik pred začetkom prve svetovne vojne leta 1913. Od leta 1957 v vasi deluje zelo dejavno Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje, poleg tega pa imamo še Kegljaški klub in Lovsko družino.

Od leta 2001 skozi Šmarje poteka Pohod po Vertovčevih poteh, ki skuša Matiji Vertovcu dati pravo veljavo, istega leta smo mu krajani tudi postavili doprsni kip pod cerkvijo ter ob njem seveda zasadili trto. Kip Vertovca je izdelal priznan kipar Mirsad Begić.

Šmarje boste najbolj pristno spoznali, če se boste sami sprehodili skozi star del vasi in izbrali kakšno od gas oziroma ozkih ulic. Katerokoli boste izbrali, vas bo presenetila s kakšnim kamnitim detajlom na oknih, vratih ali pročeljih hiš ter hlevov, posebej pa bodite pozorni na vrata in polkna, ki jih je na ekstemporih Med šmarenskimi griči poslikal mednarodno priznani slikar Azad Karim.